top of page

YAYIN SÜRECİ

Kongremiz katılımcıları için üç yayın alternatifi sunmaktayız

1- Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bu yayın kongre ücretine dahildir

2- Dileyen katılımcıların tam metinleri makale olarak uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayınlanacaktır. Bunun için dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırladığınız makalenizi ilgili dergiye doğrudan göndermeniz/sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Dergiler kongre katılımcılarımız için 20 USD'lik özel fiyat uygulayacaklardır. Kongre katılımcısı olunması dergide makale yayınını garanti etmez. Makaleniz dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Makale yayın dönemi ilgili derginin insiyatifindedir. Kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır.

3- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri İKSAD Uluslararsı Yayınevi tarafından çıkarılacak olan COVİD-19 kitaplarında bölüm olarak yayınlanabilecektir. İKSAD Yayınevi YÖK ve ÜAK'ın tüm kritelerlerini karşılayan 7 yıllık bir yayınevidir.

bottom of page