top of page

Presentation Form
We offer two alternatives
- Face to face sessions in Adana
- Online presentation via zoom

KONGRENİN AMACI

Değerli Bilim İnsanı;

Tüm dünyayı etkisi altında bırakan COVID-19 hızla tüm dünyaya yayılarak muazzam sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal zorluklar ortaya çıkarmıştır. Küresel ekonomiyi ciddi şekilde bozguna uğratarak tibbi, ekonomik, sosyal ve siyasi alanları etkilemesi ve halen sorunun çözümüne ilişkin somut politikalar oluşturulamamış olmasından yola çıkılarak,  1-2 Mart 2023 tarihlerinde birçok bilim dalından çalışmaların sunulacağı Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresi COVID-19'un ülkemizde ve tüm dünya toplumunda küresel çevre üzerindeki etkisini ve hastalığın kontrol ve çözülme yollarının aranmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dr. Elif Kemaloglu-Er, Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University

Pandemiye dışardan bakmak, bu konudaki çalışmamı paylaşmak ve alandaki bilimsel paylaşımlardan yararlanarak ufkumu genişletmek ve bu alanda
düşünenler ve deneyim yaşayanlarla birlikte olan paylaşımlarımızla yalnız olmadığımı, yalnız olmadığımızı hissetmekti isteğim. 
Tüm bunların gerçekleştirilmesini sağladığınız için  çok teşekkür ederim. 
Her zaman sağlık ve mutlulukla, 
Saygı ve sevgilerimle

KONGRENİN KAPSAMI

Coronavirüsün tüm insanlığı üzerindeki küresel etkisi, akademisyenler, eğitimciler ve doktora öğrencileri tarafından yaygın olarak tartışılacaktır.

 

Kongre Konuları COVID-19'un Küresel Etkisini ele almaktadır:

- Ekonomi

- İş Dünyası

- Pazarlama

- Siyaset

- Güvenlik

- Spor

- Turizm

- Kültür

- Küreselleşme

- Çocuklar ve Gençler

- Eğitim

- Ulaşım

- Mühendislik ve Teknoloji

- Sağlık ve Tıp

- Bilgi Teknolojisi

- ve diğeri

RECENT SURVEYS ARE IN THIS CONFERENCE
Join us

bottom of page